GÅ TIL SIDE  1 SIDE 2 SIDE 3 SIDE 4 SIDE 5 SIDE 6  SIDE 7  SIDE 8  SIDE 9  SIDE 10  SIDE 11  SIDE 12

SIDE 4

LEDEREN HAR ORDET

 

Det er igjen tid for årsmøte. Jeg oppfordrer alle som har anledning til å møte opp. Det er viktig at årsmøtet virkelig gjenspeiler medlemmenes ønsker og mål og at styret får et solid mandat til sitt videre arbeide. Årsmøtet er foreningens høyeste organ og skal vise vei fremover, til medlemmenes beste og samtidig "vekke" interessen til å delta i foreningens gjøren og laden. Et viktig punkt her er betaling av kontingent. I 2001 betalte 255 medlemmer sin kontingent og dette er svært lovende. Noen flere har betalt inn i dette året. Imidlertid ser styret seg nødsaget til å stryke nærmere 80 medlemmer. Flere av disse har adresse andre steder i landet og vil bli forsøkt knyttet opp mot foreninger hvor de bor. For samtlige vil dette nummer av "OP-POSTEN" bli det siste.

Eller kanskje noen finner frem den gjenglemte giroen og tar en tur i banken. Håper vi………..

 

Innkalling til årsmøtet side 5. →→

 

Nå kommer den militære FN-historien

 

På oppdrag fra forbundet vil Ola K. Christensen skrive forbundets historie. Boken skal gjenspeile forbundets historiske utvikling, samtidig som den skal gi et bilde av dagens organisasjon sentralt og lokalt med fokus på aktiviteter, hendelse og enkeltpersoner. Noe av bokens innhold vil fokusere på forbundets formål; å arbeide for at personell som har tjenestegjort i internasjonale operasjoner, blir ivaretatt av samfunnet etter endt tjeneste.

Ola K. Christensen har tidligere jobbet med vedlegget til jubileumsboken for Nobels Fredspris.

Boken vil komme ut til våren

 

"Nobels fredspris, Hundre år for fred"

 

Et praktverk hvor vår egen fredsprismedalje er avbildet.

Boken koster i bokhandelen ca. kr. 450,-.

Kan bestilles via foreningen til kr. 250,—.

Den er utgitt både på norsk og engelsk.

Ta kontakt med kontoret.

 

Bergen og Hordaland FN-veteranforening. Forening for FN– og NATO-veteraner,

Bergenhus Festning, 5835 Bergen. Organisasjonsnummer: 982 757 878

 

 

GÅ TIL SIDE  1 SIDE 2 SIDE 3 SIDE 4 SIDE 5 SIDE 6  SIDE 7  SIDE 8  SIDE 9  SIDE 10  SIDE 11  SIDE 12