GÅ TIL SIDE  1 SIDE 2 SIDE 3 SIDE 4 SIDE 5 SIDE 6  SIDE 7  SIDE 8  SIDE 9  SIDE 10   SIDE 11  SIDE 12

SIDE 5

INNKALLING TIL

ÅRSMØTE

TORSDAG 21. FEBRUAR 2002 KL. 1830

KRONSTAD HOVEDGÅRD

 

DET INNKALLES HERVED TIL ORDINÆRT ÅRSMØTE

21. FEBRUAR 2002 KL. 1830 PÅ KRONSTAD HOVEDGÅRD,

KRONSTADVEIEN 30, 5053 BERGEN

 

MEDLEMMER SOM HAR BETALT KONTINGENTEN FOR 2001 HAR STEMMERETT. STEMMERETT HAR OGSÅ MEDLEMMER SOM ER TILKOMMET FORENINGEN SISTE DEL AV 2001.

MEDLEMMER SOM IKKE KAN VÆRE TILSTEDE KAN STEMME MED SKRIFTLIG FULLMAKT. (VEDTEKTENE § 5, BOKSTAV E)

 

SAKSLISTE

1. Åpning

2. Konstituering

3. Godkjenning av årsberetning for 2001

4. Godkjenning av regnskap for 2001

5. a) Godkjenning av budsjett for 2002

b) Godkjenning av arbeidsprogram for 2002

c) Fastsettelse av kontingent for 2002

6. Innmeldte saker.

7. Valg

Forslag som ønskes behandlet av Generalforsamlingen, må være Styret i hende innen 15. februar 2002. (VEDTEKTENE § 5, BOKSTAV C).

(Grunnet kort tid til årsmøtet anmoder styret om at forslag sendes snarest mulig).

 

VEDLEGG TIL SAKSLISTEN:

Årsberetning fra styret. Årsberetning fra kameratstøttegruppen

Årsberetning fra ungdomsgruppen Regnskap for 2001

Budsjettforslag for 2002 Forslag til arbeidsprogram for 2002

Forslag på kontingent for 2002 Innmeldte saker Vedtekter Valgkomiteens innstillinger Instruks for valgkomiteen

Orientering fra "Krigsveteranenes Minne-Kronstad Hovedgård"

 

ÅRSDOKUMENTASJON VIL BLI UTLEVERT PÅ ÅRSMØTET.

(INNKALLINGEN TIL ÅRSMØTET ER I TRÅD MED VEDTEKTENE, § 5, BOKSTAV B)

OBS PARKERING OBS

 

GÅ TIL SIDE  1 SIDE 2 SIDE 3 SIDE 4 SIDE 5 SIDE 6  SIDE 7  SIDE 8  SIDE 9  SIDE 10  SIDE 11  SIDE 12