GÅ TIL SIDE  1 SIDE 2 SIDE 3 SIDE 4 SIDE 5 SIDE 6  SIDE 7  SIDE 8  SIDE 9  SIDE 10   SIDE 11  SIDE 12

SIDE 7

INNMELDTE SAKER

 

Fristen for å sende inn forslag som ønskes behandlet på Generalforsamlingen

er, som nevnt på side 5, innen 15. februar 2002.

 

Følgende saker vil bli fremmet fra styret (kjent på det nåværende tidspunkt):

 

Foreningens undertittel Forening for FN– og NATO-veteraner

gjøres gjeldende også for neste periode. (Knf. vedtektsendringer).

Vedtektsendringer (Vedtektene § 7, bokstav a- krever 2/3 flertall).

§ 1: Foreningens undertittel: Forening for FN– og NATO-veteraner

tilføyes etter BHFNV.

§ 2: nytt punkt a): samle personell med FN/NATO-tjeneste for å

holde vedlike kameratskap og interesse for fredsbevarende og fredsbyggende virksomhet.

§ 2, nytt punkt b): fremme forståelse for FN/NATO-tjenestens

militære og faglige verdier.

§ 3, første setning (tilføyes etter foreningens navn: Forening for

FN– og NATO-veteraner.

§ 3, nytt punkt a): Personell som har deltatt i FN/NATO-tjeneste.

Personellets ektefelle/samboer og barn kan sammen utgjøre et

familiemedlemskap.

§ 3, nytt punkt b): Personell øremerket for FN/NATO-tjeneste.

§ 4, bokstav a): Ny siste setning; Kontingent for familiemedlemskap

fastsettes av Generalforsamlingen.

Medlemstilknytning til FNVLF. (Medlemsregister og innkreving av kontingent). Styret/medlemsmøtet 24.1.2002 er i mot en slik

løsning.

Representasjon til Landsmøtet i år.

Medlemmer av medaljekomiteen. (Godkjennelse).

Medlemmer av veterandagskomiteen. (Godkjennelse).

Medlem av 17. mai komiteen. (Godkjennelse).

Fullstendig liste vil bli lagt ut på Årsmøtet.

 

Valg av tillitsmenn år 2002:

Fullstendig oversikt finnes på side 8.

 

DERSOM DU IKKE KOMMER FREM TIL KONTORET PÅ

BERGENHUS MANDAGER OG ONSDAGER SKYLDES DETTE SYKDOM.

LIKEVEL, PRØV PÅ NYTT, NOEN TIMER ER VI DER.

ELLER RING KRONSTAD HOVEDGÅRD TIRSDAGER OG TORSDAGER.

 

GÅ TIL SIDE  1 SIDE 2 SIDE 3 SIDE 4 SIDE 5 SIDE 6  SIDE 7  SIDE 8  SIDE 9  SIDE 10  SIDE 11  SIDE 12