Komponentside for kjøretid i FrontPage

Du har sendt inn et skjema eller fulgt en kobling til en side som krever en Web-server og FrontPage-servertillegget for å fungere som den skal.

Dette skjemaet, eller andre FrontPage-komponenter, vil fungere som det skal hvis du publiserer dette Web-området til en Web-server hvor FrontPage-servertillegget er installert.

Velg <Tilbake> hvis du vil gå tilbake til forrige side.