VELKOMMEN TIL FORENINGEN FOR
FN -NATO SOLDATER.
HAR DU VÆRT I TJENESTE ET ELLER ANNET STED I VERDEN, 

ER DETTE FORENINGEN FOR DEG.
FORENINGENS MÅL ER Å SAMLE FLEST MULIG SOLDATER FOR 

SOSIALE MØTER OG TREFF.
VI ARRANGERER ALT FRA TURER  TIL ANDRE VETERANFORENINGER 

I INN OG UTLAND TIL VANLIGE HEISATURER PÅ BYEN.