Krigsveteranene har etter en formidabel dugnadsinnsats innredet et utstillingslokale i kjelleren. Et lite «Krigsmuseum» med historier på veggene, og effekter, våpen og sendere m.v. Museet har åpnet noen timer hver mandag.

NOEN BILDER FRA UTSTILLINGEN