HVORFOR KJØPTE KRIGSVETERANENE
KRONSTAD HOVEDGÅRD ?


Ja, hvorfor er FN- og NATO-veteraner interessert i eiendommen?
Kan det være at vi har noe felles med krigsveteranene, og derfor ønsker å fortsette i deres fotefar? Vi har mye å lære av dem og det skal vi ta vare på. Kronstad Hovedgård kan bli vårt samlingssted for oss selv og våre familier.
De vant freden - vi tar vare på den.
Mange vil nok undre seg over at en krigsveteranorganisasjon tok på seg et slikt løft som det var å kjøpe en den gang så kostbare eiendom. Men de visste av erfaring at krig setter sine merker; noe en måtte leve med. Heldigst var de som kunne fortsette i sitt arbeid. Men mange var syke og måtte helt eller delvis slutte i arbeidslivet. Følgen ble at mange isolerte seg og blir sittende og ruge over sin egen sykdom. Sykdommen ble en belastning både for dem og for den nærmeste familien

Veteranorganisasjonens viktigste oppgave var, og er, å skape et miljø hvor medlemmene kan møtes og trives sammen med likesinnede. Derfor ble slike organisasjoner opprettet i alle land der det hadde vært krig. Minst kanskje i Norge.
Men her er det noe som er viktig! En kommer ikke sammen for å diskutere krig eller dvele ved krigsminner. En møtes for å lege sår og for å koble av,...... så langt det går. Side om side sto de under krigen.
Hvorfor ikke fortsette med det ?

Kronstad hovedgård er et samlingssted hvor venner kan møtes. I de årene som er gått siden kjøpet, har AKF hatt mange sammenkomster som virkelig har vært bedre hjelp enn mange tabletter. Skulle man ønske noe, måtte det være at langt flere tok del i familien av krigsvete-
raner. Noen snakker om dugnad. Selvsagt er det en helt frivillig sak. Men tenk over dette. Det å ha noe å gjøre holder maskineriet i gang. Hvis det er frivillig, selvsagt, og bare når en har lyst.
Bare når en er sammen med gode venner.

En møtes for å lege krigens sår,
og for å koble av,.....så langt det går.

(Delvis fra deres egen brosjyre).FØRSTESIDEN | SKYTTERGRUPPEN | MARSJ GRUPPEN | LINKER |A.K.F. |MØTER OG AKTIVITETER |
| KAMERATSTØTTEGRUPPE | STYRE | OP- POSTEN |UNGDOMSGRUPPEN  |MELD DEG INN |
| KRONSTAD HOVEDGÅRDHISTORIEN OM KRONSTAD | | SKRIV I GJESTEBOK | LES I GJESTEBOK |
| KRIGS MUSEUM | OM LIVET PÅ KRONSTAD | UTLEIE AV KRONSTAD |