PRESSEMELDING

 

 

FN-Veteranenes Landsforbund (FNVLF), som organiserer personell som har gjort internasjonal fredstjeneste under FNs eller NATOs flagg, gjennomførte 8 og 9 april sitt landsmøte på Ulven ved Bergen.

Ordføreren i Os, Terje Søviknes, ønsket landsmøtet velkommen til bygden, og Stortingets visepresident og formann i Forsvarskomiteen, Hans J. Røsjorde, holdt innledningsforedraget.

I tillegg til budsjett og virksomhetsplan var forbundets fremtidige navn landsmøtets viktigste sak.

Martin Vadset og Inger Hovengen ble tildelt FNVLFs hederstegn i gull for sin store innsats for forbundets utvikling.

Vigar Aabrek ble gjenvalgt som president.

 

Landsmøtet vedtok enstemmig denne resolusjonen:

 

FN-Veteranenes Landsforbund, samlet til årsmøte på Ulven 9 april 2000, har merket seg at Stortingets justiskomite ikke har bifalt et forslag om endring av yrkesskadeforsikringsloven slik at den kunne komme eldre FN-veteraner til gode.

Dette er et meget dårlig signal å gi i en tid da våre politikere prioriterer norsk deltakelse i internasjonale fredsoperasjoner, deltakelse som er helt avhengig av frivillig rekruttering.

FN-Veteranenes Landsforbund forutsetter at fremtidig rekruttering til internasjonale fredsoperasjoner skjer basert på en pakkeløsning som sikrer deltakerne under og etter gjennomført tjeneste etter de samme prinsipper som ”Lov om krigspensjonering for militærpersoner” av 13 desember 1946.