Dette er nok hverdagen: eldre med dårlig almentilstand