GÅ TIL SIDE -3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-

startside

 

SIDE 10

 

VEDTEKTER

 

Disse vedtekter danner grunnlaget for foreningens organisasjon og drift.

 

Vedtatt av Generalforsamlingen 22.2.1996, og erstatter vedtekter fra konstituerende General-

forsamling av 24.10. 1990 med endringer i 1994, 1995, 1998, 2000, 2001 og 2002.

 

§ 1        Navn

 

Foreningens navn er: Bergen og Hordaland FN- veteranforening, Forening for FN- og NATO-veteraner, forkortet BHFNV, Forening for FN- og NATO-veteraner.

 

§ 2        Formål

 

             Foreningens formål er å:

a)        samle personell med FN/NATO –tjeneste for å holde vedlike kameratskap og interesse for fredsbevarende og fredsbyggende virksomhet.

 

b)       tilrettelegge og ivareta økonomiske og tjenstlige spørsmål av felles interesse i forbindelse med praktisk FN/NATO-tjeneste.

 

c)        fremme forståelse for FN/NATO-tjenestens militære og faglige verdier.

 

d)       arbeide for å fremme forståelse for og oppslutning om FN’s  fredsbevarende og fredsskapende virksomhet.

 

e)        arbeide for; Vennskap over grensene.

 

f)        arbeide for at FN/NATO-personell og annet personell som har tjenestegjort i andre

internasjonale operasjoner blir ivaretatt etter endt tjeneste.

 

§ 3             Medlemskap

 

Bergen og Hordaland FN- veteranforening, Forening for FN- og NATO- veteraner bør være kollektivt tilsluttet FN- veteranenes Landsforbund. BHFNV kan også være tilsluttet andre foreninger som Generalforsamlingen måtte finne formålstjenlig. Som medlemmer kan opptas:

 

a)        Personell som har deltatt i FN/NATO-tjeneste. Personellets ektefelle/samboer og barn kan sammen utgjøre et familiemedlemskap.

 

b)       Personell øremerket for FN/NATO-tjeneste.

 

c)        Andre som slutter opp om Foreningens formål, og av Styret godkjennes som medlem, herunder deltatt i andre internasjonale fredsoperasjoner.