GÅ TIL SIDE -3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-

startside

 

SIDE 13

 

UNGDOMSGRUPPEN’S RAPPORT TIL GENERALFORSAMLINGEN 21. FEBRUAR 2002.

ÅRSRAPPORT FOR UNGDOMSGRUPPEN 2001

 

Året 2001 har ungdomsgruppen bestått av Terje Sæterbø, Ronny Nilsen og Magne Øksnes.

Vi har hatt 4 hovedsatsingsområder som vi har jobbet med i året som gikk.

     Satsing på å få til et ungdomsmiljø i foreningen.

Dette har vi fått til.

     Få ungdomsgruppen sitt lokale på Kronstad Hovedgård til å bli et møtested.

Vi har etter mye arbeid fått lokalet i kjelleren på Kronstad Hovedgård til å bli et at-

traktivt lokale for våre yngre medlemmer.

Vi har kalt lokalet for SHELTERET og er åpent siste fredag i måneden.

Vi har også laget et såkalt SHELTERMESTERSKAP der vi inviterer foreningen på Voss. Det ble en kjempe fin dag som alle kommer til å huske.

Mesterskapet besto av stokkekasting, fotballgolf, dart, håndgranatkasting og boul både for herrer og damer.

Etterpå var det sosialt samvær i SHELTERET.

     Lage en portal for Internett.

Vi har i året som gikk utvidet vår satsing på Internett med en egen startside, dette fordi vi vet at det er der vi treffer de yngre medlemmene.

Dette mener vi at vi har klart meget godt da sidene er godt besøkt og nye medlem-

mer kommer til vår forening fra inn og utland.

Vi har også sett at sidene er veldig attraktiv for norske avdelinger i forsvaret som oppholder seg i utlandet.

Vi har satset på at sidene skal være informasjonsportal for militært nyhetsstoff og

Ellers det som hører innunder dette.

     Å støtte foreningens andre grupper i deres arbeid med arrangementer etc.

Vi har i år bistått i diverse arrangement og dugnader.

KONKLUSJON FRA UNGDOMSGRUPPEN 2001.

Vi i ungdomsgruppen har merket oss at det vi holder på med er et viktig arbeid for foreningen og vil med dette gi en kort info hva vi mener er viktig.

     Dette skaper et tilbud til de yngre medlemmene.

   Vi mener forbundet burde satset på ungdomsgrupper i alle foreninger som

            en del av kameratstøttegruppenes arbeid.

     Vi får en del kameratstøtte arbeid gjennom Internett sidene våre og på

            treffene i SHELTERET.

Dette mener vi er viktig for foreningen å vite da vi bør og kan søke økonomisk støtte til dette arbeidet både fra næringslivet og forbund/stat etc.

 

FOR UNGDOMSGRUPPEN Terje Sæterbø.