GÅ TIL SIDE -3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-

startside

 

8. MAI / VETERANDAGEN

FRIGJØRINGSDAGEN

Veterandagskomiteen sørget i år for at dagen  ble markert på en høytidelig og verdig måte.

Det ble, sammen med andre forsvarsinteresserte organisasjoner, lagt ned tolv kranser på ti forskjellige monumenter i Bergen. Deltakelse fra barneskoler ga oss et løfte om at dagen ikke vil bli glemt. Spesielt må fremheves seremonien på Hellen Fort, der barna selv stod for et gripende innslag, som vi sent vil glemme. Seremonien på Solheim Æreskirkegård, der foreningen stilte med æreslag og flagg, er også et sterkt minne. Her er det alltid mange mennesker til stede, men det er tydelig at det blir tynnere blant krigsveteranene. Derfor er det    gledelig at barn og barnebarn nå tar vare på dette minnet.

Kronstad Hovedgård la Kåre Anthun ned krans på bautaen over de falne 1940/1945, på vegne av foreningen og ”Stiftelsen”. Også her var det mange mennesker til stede, og  ”gamlekarene” i Nordnæs Bataillon sørget for musikken. Krigsveteranene står selv for denne seremonien, som gjør et sterkt inntrykk på oss andre ”veteraner”.

Veterandagskomiteen  har allerede tenkt på neste års seremonier, og forhåpentligvis får vi med flere monumenter og også mer aktiv deltakelse fra det offentlige.

Vi har ikke lov å glemme denne dagen.

Den er også vår dag!

     okt

17. MAI

Det er blitt en fin tradisjon å delta på Frokosten Bergenhus festning 17. mai. Kl. 0800 var det fullt hus og stor stemning, og ikke minst, en frokost verdig dagen. Man trives med å starte dagen på denne måten. Mange møtte opp med barn og barnebarn, og flere kom til etter prosesjonen, når  ”restene” skulle fortæres. I forkant for oppstilling ble det lagt ned krans på to plaketter på området, før kommandanten på Bergenhus festning, oberst Edvard Larsen, la ned krans på statuen av Kong Haakon. Været var bra, og det ble en fin marsj inn til Torgalmenningen. Hovedprosesjonen startet herfra kl. 1030 og ble gjennomført i samlet tropp med foreningsflagget i front som seg hør og bør. Sammen med det norske flagget vaiet også FN- og NATO-flaggene friskt i vinden.

Styret takker alle for fremmøte og

for en vellykket dag.

okt

 

MEDLEMSMØTET 25. APRIL PÅ KRONSTAD HOVEDGÅRD

Vi kommer sent til å glemme denne kvelden på  ”Gården”. Knut A. Braa, forfatter av boken ”Den lange veien hjem” var vår gjest, og han ga oss et gripende innblikk i sin, og mange andres, situasjon etter ”endt” tjeneste for freden. En fullsatt sal fikk være med å oppleve situasjoner som alltid vil sette preg på menneskene som har opplevet dem.

Cathrine Nordbø, som mistet faren sin i Libanon, fulgte opp med å fortelle om familiens situasjon etter denne hendelsen og fremover,  som fortsatt preger hustru og barn.

Fra salen kom eksempler på opplevelser som ”sitter” der.

For undertegnede var det meget vanskelig ikke å la følelsene få fullt utløp. Vigar Aabrek foreslo, etter sitt innlegg, en ti minutters pause,  som alle hadde behov for.

 En kveld til ettertanke og som ikke vil bli glemt.

Og en kveld med utstrakt hånd til våre politiske myndigheter

om alvoret og ansvaret med å sende oss ut i verden.

erikat