GÅ TIL SIDE -3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-

startside

 

MEDLEMSMØTET 22. AUGUST 2002

Kl. 1830 Kronstad Hovedgård.

Parkering på ”Gården” eller etter anvisning.

 

Det er gledelig at vår forsvarsminister, Kristin Krohn Devold, har takket ja til vår innbydelse. Statsrådens foredrag vil fokusere på vår innsats i Afghanistan.

Det legges samtidig opp til medaljeutdeling post mortem.

I den utstrekning tiden tillater det er hun sikkert åpen for noen spørsmål.

Samtidig vil også ”vise” Kronstad Hovedgård frem.

Det vil også bli sosialt samvær og medlemsinformasjon.

Hjertelig velkommen.

HVER TORSDAG KL. 1700. 

                                                        LISTE OVER NØDVENDIGE

                                                        ARBEIDSOPPGAVER PÅ

                                                        STEDET. ELLERS ER DET          

MEDLEMMER TIL  STEDE     OGSÅ FORMIDDAGER:

                                                        MANDAG KL. 1000 – 1400

                                                         TIRSDAG KL. 1000 – 1400

Tid til overs, du vet hvor du kan bruke den.

NY VAKTMESTER PÅ KRONSTAD HOVEDGÅRD

 

RONNY EEK-LARSEN

UNIFIL 1992 / 1993

Ved en ren tilfeldighet har Ronny fått medlemsnummer 500.

 

Foreningen ønsker Ronny og hans familie hjertelig velkommen til ”Gården”.

Med hustru og tre barn skal han, sammen med oss andre, ta vare på

eiendommen, utføre de daglige plikter og  gjøremål. Han vil være et kontaktledd ved arbeide som skal utføres og sammen med dugnadsleder Ronny Nilsen og husansvarlig Svein Eriksen sette oss i arbeid.

 

Hjertelig velkommen.