GÅ TIL SIDE -3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-

startside

 

Lederen har ordet.

Først vil jeg beklage at bladet er sent ute denne gangen. Krøll med datamaskinen får ta skylden, og dernest strakk ikke tiden til for å lage nytt blad. Jeg håper likevel vi har fått med det meste.

Vi er allerede kommet et godt stykke ut på sommeren. Mange er på ferie, mens andre igjen har dette til gode. Styret i foreningen arbeider med høstens program og har mange jern i ilden. Til medlemsmøtet 22. august kommer vår forsvarsminister Kristin Krohn Devold på besøk. Dette gleder vi oss stort over og håper vi kan fremvise Kronstad Hovedgård i all sin prakt. Danskene kommer 20. september, og det arbeides med å få deltakere også fra Sverige og Finland. Husk å merke av disse dagene  i kalenderen.

 Årsmøtet opprettet familiemedlemskap, og så langt har mange  familier benyttet seg av dette. En fin måte å trekke de nærmeste  med seg.

I skrivende stund er vi 36 lokalforeninger rundt omkring i landet, og tallet ser ut til å øke. Vår forening er en av de største og har i flere år kunnet sende 4 delegater til Landsmøtet, dette også i år. Men vi kan bli større og, sammen med de andre lokalforeningene og forbundet,  få større gjennomslagskraft i det offentlige. Vær med å få tak i flere ”veteraner”. Unge som eldre er velkommen og la ikke ordet ”veteran” være et hinder fra å få med de helt unge. Veteraner er vi alle som har vært ute, ja, egentlig er det et æresbegrep, en heder for den tjenesten som er utført i internasjonale operasjoner.    Takk for denne gang!

 

MEDLEMSPIN

Medlemspin tildeles medlemmer etter antall år i foreningen.

Etter hvert håper styret å kunne tildele samtlige medlemmer dette beviset på medlemskap

etter: 1 –3 – 5 – 7 – 10 – 15 – 20 år.

Dato for dette vil bli 24. oktober hvert år.

Medlemmer som har overført sitt medlemskap til oss beholder ansienniteten slik at riktig pin blir utlevert. 

                                                          BØKER

”Den lange veien hjem”

Forfatter: Knut A. Braa

FN-soldat. Fredssoldat. Det er noe pent, rent og snilt ved disse ordene.

Bildet er mer nyansert.

Les forfatterens opplevelser i Libanon og den lange veien hjem.

En bok for alle som har vært ute, en bok for dem som skal eller tenker å reise ut, en bok for pårørende og dem som sender oss ut.

Gjennom foreningen koster boken kr. 220,-.

Kan også bestilles på internett:

http://www.braa.net

 

 

”DØDSDØMT AV RIKSKRIGSRETTEN I BERLIN”

Forfatter: Gunnar Strandenes

Alværgruppen var en av de første motstandsgruppene i Bergensregionen som ble rullet opp (1941).

Boken følger de skjulte sporene i saken og er støttet opp av omfattende dokumentasjons- og billedtilgang.

Foreningen har overtatt  et restopplag og  selger boken til kr. 75,-. (Uts.pris oppunder kr. 400,-).

Dette er en historie verd å  ta med seg.

Ring/skriv/e-mail til kontoret.

 

KOMMER DERE PÅ GRILLFESTEN 25. AUGUST

Les mer om dette på side 7.