GÅ TIL SIDE -3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-

startside

 

SIDE 8

 

ÅRSMØTET 21. FEBRUAR 2002

Innkalling kunngjort i ”OP-POSTEN” 1/2002

 

Åpning og konstituering.

Formannen ønsket velkommen. Spesielt ble informasjonssjef i FN-veteranenes Landsforbund, Lars Reiermark, ønsket velkommen til årsmøtet og Kronstad Hovedgård.

Til møteleder ble valgt Dag Handal. Dernest ble falne FN- og NATO-veteraner hedret med ett minutts stillhet. Etter at referenter, tellekorps og protokollunderskrivere var valgt ble 39 stemmer godkjent, hvorav 3 stemmer med fullmakt.

 

Årsberetningen.

Godkjent med tilføring av medlemmer av styret i

”Stiftelsen Krigsveteranenes Minne – Kronstad Hovedgård”.

Ungdomsgruppens årsrapport er gjengitt på side 13.

 

Regnskap for 2001 og budsjett for 2002.

Godkjent.

 

Arbeidsprogrammet 2002/2003.

Godkjent.

 

Innmeldte saker.

Sak   1:                            Årskontingent øket til kr. 250,-.                            Godkjent.

Sak   2:                            Landsmøterepresentanter.                            Godkjent.

Sak   3:                            Vedtektsendring § 1 Navn.                            Godkjent.

Sak   4:                            Vedtektsendring § 2 Formål.                            Godkjent.

Sak   5:                            Vedtektsendring § 3 Medlemskap.                            Godkjent.

Sak   6:                            Vedtektsendring § 4 Kontingent.                            Godkjent.

Sak   7:                            Vedtektsendring § 5 Generalforsamlingen.                            Godkjent.

(Protokolltilførsel: Ved hovedmedlems bortfall fortsetter medlemsskapet).

Sak   8:                            Vedtektsendring § 5 Generalforsamlingen.                            Godkjent.

Sak   9:                            Komitemedlemmer.                            Godkjent.

Sak 10:                            Medlemstilknytning.                            Godkjent.

Les om vedtektsendringene på side 15.

 

Valg.

Formann:                                        Erik-Andreas Tangedal                            Gjenvalg.

3 styremedlemmer:                            Svein Eriksen                                        Gjenvalg.

                                                        Astrid Else Nilsen   Ny.

                                                        Knut Gjellestad      Ny.

Varamedlemmer:                            FinnJarle Anderssen                            Ny.

                                                   Per Olav Solheimsnes                            Ny.                           

                                                                                                      (forts. side 14)