GÅ TIL SIDE -3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-

startside

SIDE 9

 

ARBEIDSPROGRAM 2002 / 2003

(Vedtatt på årsmøtet 21.2.2002)

 

1.              Arbeide videre med aktuelle saker, gi medlemmene meningsfylte og interessante tilbud og oppgaver for dermed å stimulere forenings- tilhørigheten og synliggjøre foreningen for nye medlemmer.

 

2.              Gi kameratstøttegruppen muligheten til å intensivere sitt arbeide, stimulere til medlemskap i gruppen, gjennom kontinuerlig kursing gjøre medlemmene i stand til å utføre arbeidet på en tilfredsstillende måte og via media sikre kjennskapet til gruppens eksistens.

 

3.              Støtte og bistå Ungdomsgruppen i dens arbeide, stimulere yngre veteraner til å ta kontakt og fatte interesse for foreningen.

 

4.              Styrke interessen, særlig fra de unge, for å påta seg tillitsverv og delta på dugnad på Kronstad Hovedgård.

 

5.              Sikre at foreningens økonomi er tilfredsstillende til enhver tid.

 

6.              Engasjere seg i nasjonale- og internasjonale saker innenfor veteranarbeidet, delta i og ha synspunkter i den alminnelige debatt innenfor foreningens område, avstemt med FN-veteranenes Landsforbund (FNVLF).

 

7.              Gjennom deltakelse i Stiftelsen Krigsveteranenes Minne – Kronstad Hovedgård sørge for at gården til enhver tid er økonomisk og i forskriftsmessig stand, gjennom underkomiteene, og i samarbeide med vaktmester, ta ansvar for at den daglige driften er tilfredsstillende.

 

8.              Skape større kjennskap og fortrolighet til foreningen innefor det offentlige og befolkningen for øvrig.

 

For styret:

  Erik-Andreas Tangedal   /   Dag Handal

                  -formann-                -nestformann-